A múlt század végen egy református pap fia, Szabó József Kolozsvárra került, ahol megismerkedett az unitárius vallással. Annyira hatása alá került a „szeretet egyházának”, hogy életcélul tűzte maga elé a debreceni gyülekezet megalakítását.

Célját elérte. Kis vagyonát 1887. november 16-án az egyházközségnek hagyta örökül – alapítványként – azzal a meghagyással, hogy a Hatvan utcai telken templom és iskola épüljön az unitárius hitigazságok ápolására. A templom megépült és 1928. június 7-én Józan Miklós püspök felavató beszéde után birtokba vették azt, főképpen az első világháború után Erdélyből Debrecenbe áttelepedett unitárius családok. Gyakorlatilag ma is ezen híveink leszármazottai, és az azóta kitelepedettek alkotják a gyülekezet gerincét. Iskola nem épülhetett, mert az államosítások során 1944 után az alapítványi föld szövetkezeti tulajdonba került.

A Hatvan utcai templom és parókia a háború során súlyosan károsodott, egy része romba is dőlt. Csak az utóbbi évtizedekben sikerült a régi szépségét visszaadni az épületeknek és udvarnak.

A debreceni gyülekezet kis lélekszámú, de a szellemi és lelki szolidaritás összeköti a híveket.

Azt írják a történészek, hogy annak idején Méliusz büszkén hangoztatta, hogy Magyarországon örökre véget vetett az unitáriusok terjeszkedésének. Valóban nem terjeszkednek – de ma is közösségi életet élnek.

A gyülekezet többsége örömmel fogadta a 2012. június 28-i egyesülést az Erdélyi Unitárius Egyházzal, melynek köszönhetően létrejött a Magyar Unitárius Egyház. Most már erdélyi gyökereink ápolása, kapcsolataink erősítése, erdélyi, unitárius vallásunk teljes mértékű megélése előtt nyitott minden lehetőség. Többé nem kell féltenünk Dávid Ferenc hitét attól, hogy kiüresedik a szabadgondolkodás vallástalan elemeitől.

Határ menti gyülekezeteink egyike ugyan a debreceni, de olyan központ, ahová gyakran látogatnak erdélyi testvéreink, hogy megtalálják gyógyulásuk biztos lehetőségét. Ugyanakkor egyetemi központ lévén gyakori, hogy ennek megfelelő segítségkéréssel keresnek fel erdélyi fiatalok. Lehetőségeink korlátozottak, de bízunk abban, hogy az egyházközség jogi személyiségének megszerzését követően számos lehetőség kitárulkozik előttünk, melyeket megfelelő emberek segítségével kihasználhatunk és gyülekezetünk, közösségünk javára fordíthatunk.

2008. február 1 óta vasárnaponként (de 11,00 óra) tartunk istentiszteleteket, illetve ünnep első napján, valamint az igényelt szertartásokat.

További információ:
http://debreceniunitariusegyhazkozseg.wordpress.com/;
dunit@enternet.hu vagy papgylaszlo@gmail.com